A N A L I Z A

datelor statistice privind activitatea desfășurată în anul 2016 la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj

și unitățile subordonate, comparativ cu anul 2015

 

 

 

       Introducere

 

Situația Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj

și a celor 3 unități locale, în anul 2016

 

         Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj se află în zona de competență a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care cuprinde patru județe. În aria de competență a Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj funcționează patru parchete: unul pe lângă Tribunalul Sălaj și trei parchete ce funcționează pe lângă judecătoriile Zalău, Șimleu Silvaniei și Jibou.

         Prin Hotărârea Guvernului nr. 794/2015 s-a dispus reorganizarea competențelor teritoriale a instanțelor și parchetelor din județul Sălaj, astfel încât s-au rearondat un număr de 8 comune și orașul Cehu Silvaniei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou.

 

La nivelul județului Sălaj din totalul de 22 posturi de procurori din statul de funcții au fost ocupate efectiv 21 posturi, din totalul de 25 posturi din categoria personalului auxiliar de specialitate și conex  sunt ocupate 24 posturi, din totalul de 3 posturi din categoria personalului contractual, sunt ocupate 3 posturi, iar din categoria funcționarilor publici, din cele 3 posturi sunt ocupate toate. La Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj funcționează și 3 specialiști I.T.

În ceea ce privește resursele materiale, în anul 2016 alocațiile au fost în sumă de 6.622.609 lei, din care cheltuielile de personal 5.822.670 lei, cheltuielile materiale 407.000 lei, despăgubiri civile 329.439 lei, investiții 63.500 lei, față de 8.960.378 lei, din care cheltuieli de personal 8.014.008 lei, cheltuieli materiale 425.120 lei, despăgubiri civile 476.000 lei, investiții 45.250 lei în anul 2015.

 

Analiza activității. Aspecte cantitative.

În cursul anului 2016 procurorii au avut de soluționat un număr de 11.433 cauze (incluzând și cauzele cu AN), comparativ cu 11.993 cauze în anul 2015, mai puțin cu 560 cauze, ceea ce reprezintă o scădere procentuală cu  - 5 %.

 

         Au fost soluționate în anul 2016 un număr de 4.456 cauze.

      

         S-a dispus trimiterea în judecată în 551 cauze, din care 533 rechizitorii și 18 acorduri de recunoaștere a vinovăției, o creștere de 2,5 % față de perioada de comparație.

 

Au fost trimiși în judecată 694 inculpați, din care 35 în stare de arest preventiv.

 

         Au fost trimiși în judecată în stare de arest 35 inculpați, față de 60 în perioada anului 2015 (mai puțin cu 25 inculpați)  procentual  - 42 %.

 

  Activitatea de urmărire penală efectuată de procuror

         S-au soluționat 89 cauze, procentual cu + 5 %, înregistrându-se o creștere a cauzelor soluționate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj.

 

         Activitatea de supraveghere a cercetărilor penale

         Au fost soluționate 4.367cauze, s-a dispus trimiterea în judecată în 526 cauze, din care 510 rechizitorii și 16 acorduri de recunoaștere, procentual + 4%.

 

         Au fost trimiși în judecată 664 inculpați, procentual +3 %, din care 27 în stare de arest.

 

În ce privește situația pe principalele infracțiuni și a domeniilor prioritare de activitate a Ministerului Public, din datele statistice rezultă următoarele:

 

- infracțiuni privind violența - 517 cauze soluționate, cu 89 rechizitorii, 132 inculpați – din care: 7 rechizitorii având ca obiect infracțiuni împotriva vieții

 

  - infracțiuni de corupție și asimilate - 37 cauze soluționate: 5 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 12 inculpați

   

  - infracțiuni de evaziune fiscală - 79 cauze soluționate, 25 trimiteri în judecată cu 39 inculpați

       

  - infracțiuni privind contrabanda - 48 cauze soluționate, 12 rechizitorii și 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 29 inculpați

                                                            

  - conflict de interese - 10 cauze soluționate, 2 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere a vinovăției, cu 3 inculpați

                                                        

- spălare de bani - 1 cauză, 1 rechizitoriu, 1 inculpat

 

S-a înregistrat o creștere a numărului cauzelor în care procurorii au dispus trimiteri în judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, mai mult cu 13 cauze din totalul cauzelor soluționate, procentual + 2,5 %, comparativ cu anul 2015.

 

 Procentual la nivelul unităților, cauzele cu trimiteri în judecată reprezintă

 -  39 % Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj

 -    9 % Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău 

           -  11 % Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei 

 -  14 % Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou 

din totalul cauzelor soluționate.

      

         Activitatea judiciară în cauzele penale

         În cursul anului 2016, procurorii au participat într-un număr de 3.293 cauze penale, față de 2.777 cauze penale în anul 2015, o creștere cu 19 %.

 

         În aceeași perioadă procurorii au verificat 1.680 hotărâri judecătorești, față de 1.333 în anul precedent, în vederea exercitării căilor de atac, o creștere cu 26 %.

 

         Procentul de admisibilitate a căilor de atac a înregistrat creștere semnificativă: 64% față de 45% în cazul apelurilor declarate, respectiv 67% față de 30% în ceea ce privesc contestațiile.

 

          Activitatea judiciară în cauzele civile

     În cursul anului 2016, procurorii au participat într-un număr de 858 cauze, față de 817 cauze civile în anul 2015, procentual + 5 %.

 

 Analiza calitativă a activității parchetului

 Indicele de restituiri

          In cursul anului 2016 instanțele de judecată au pronunțat hotărâri judecătorești definitive de restituire a cauzei la procuror într-un număr de 2 cauze, de către judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 346 din Codul de procedură penală, dosarele aparținând Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.  

      

           Indicele de achitări definitive 

 In cursul anului 2016 s-au pronunțat hotărâri definitive de achitare față de un număr de 8 inculpați, din care : 1 inculpat  în  baza art. 16 lit. a C.p.p., 1 inculpat în baza art. 16 lit. b C.p.p., 5 inculpați în baza art. 16 lit. c C.p.p. și 1 inculpat în baza art. 18/1 C.p. - față de 14 inculpați, din care 13 inculpați în baza art. 16 lit. b C.p.p. și 1 inculpat în baza art. 16 lit. c C.p.p., în anul 2015.

 

 Pe unități situația se prezintă astfel:

 Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj - 3 inculpați, față de 8 inculpați, cu aplicarea art. 16 lit.b C.p.p. în anul 2015, astfel:

 - 1 inculpat cu aplicarea art. 16 lit. a C.p.p.

 - 1 inculpat cu aplicarea art. 16 lit. b C.p.p.

 - 1 inculpat potrivit art. 18/1 C.p.

 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău – 1 inculpat cu aplicarea art. 16 lit. c C.p.p., - față de 4 inculpați cu aplicarea art. 16 lit. b C.p.p. în anul 2015.

 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei - 4 inculpați cu aplicarea art. 16 lit. c C.p.p., - față de 1 inculpat cu aplicarea art. 16 lit. b  C.p.p. în anul 2015.

 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou – 0 inculpați, - față de 1 inculpat cu aplicarea art. 16 lit. c C.p.p., în anul 2015.

 

 Activitatea inspectorilor antifraudă

 Cei trei inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj au întocmit în cursul anului 2016 un număr de 88 rapoarte de constatare în dosare penale având ca obiect infracțiuni prevăzute de Legea 241/2005, Codul vamal și Codul fiscal, - față de un număr de 85 rapoarte de constatare în anul 2015. Aceștia au participat și la procedura de ridicare a unor înscrisuri și la alte acțiuni investigative împreună cu procurorii.

 

    Aspecte privind calitatea managementului la nivelul parchetului

  Indicatorii statistici, privind domeniile prioritare :

  Domeniul combaterii corupției și a conflictelor de interese – în cursul anului 2016 au fost soluționate un număr total de 47 cauze, din care 7 rechizitorii, și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției, fiind trimiși în judecată 15 inculpați.

           În acest domeniu se ține cont de Strategia Națională Anticorupție și de  Strategia Locală Anticorupție, de domeniile vulnerabile stabilite în acestea.

 

 Domeniul evaziunii fiscale și contrabandei -

 Analiza comparativă a datelor statistice relevă creșterea indicatorilor pe acest segment de activitate astfel: în anul 2016 au fost întocmite un număr de 22 rechizitorii și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 9 din Legea 241/2005, - față de 23 de rechizitorii în anul 2015, iar în ceea ce privește infracțiunea de contrabandă au fost întocmite 12 rechizitorii și 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției, - față de 7 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere a vinovăției în anul 2015.

 

 Astfel în cursul anului 2016 au fost reținute prejudicii în dosarele înaintate  instanței de judecată în valoare de 39.865.261 lei și 121.816 euro și au fost dispuse măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 123.807.986 lei, față de anul 2015, când au fost reținute prejudicii în valoare de 49.860.049 lei și 19.300 euro și au fost dispuse măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 95.679.765 lei, constatându-se o creștere importantă a măsurilor asiguratorii dispuse în aceste cauze.

 

 În aceeași ordine de idei este de subliniat ca o expresie a calității activității desfășurate, finalizarea unor cauze complexe :

 

           Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj 

  În dosarul nr. 181/P/2013, în data de 16.08.2016 a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul Cojan Ioniță Marian, stabilindu-se o pedeapsă de 2 (doi) ani și 4 (patru) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin 1 lit. c) și alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal și art. 5 alin 1 Cod penal, cu suspendarea executării pedepsei.

 În fapt, s-a reținut că inculpatul Cojan Ioniță Marian, în calitate de asociat la SC CITY GROUP SRL Zalău, a dispus înregistrarea unor cheltuieli fictive în contabilitatea societății în scopul sustragerii de la plata TVA și a impozitului pe profit.

 Astfel, în perioada 2010 - 2012, în evidența contabilă a SC City Group SRL Zalău au fost înregistrate un număr de 63 facturi fiscale fictive.

 Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin aceste operațiuni a fost în sumă de 1.145.801 lei, acesta fiind achitat în întregime.

 

   În dosarul nr. 116/P/2016, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, la data de 21.06.2016, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest, a inculpatei Pop Maria, pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj raportat la tentativă de omor calificat și contrabandă prin deținere și transport a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, prev. de  art. 257 alin. 1 și 4 C. pen., raportat la art. 32 alin.1 C.pen., raportat la  art. 188 alin. 1 C. pen și  art. 189  alin. 1 lit. c și f C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.; art. 270 alin. 3 raportat  la alin. 1 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.

          În fapt s-a reținut că, inculpata Pop Maria, care se afla în stare de recidivă postcondamnatorie, în data de 02.06.2016, fiind depistată în comuna Hereclean, județul Sălaj, de către organele de poliție din cadrul IPJ Sălaj - Serviciul de Combatere a Criminalității Economice, în timp ce deținea și transporta cu autoturismul marca Audi A6, cu numărul de înmatriculare MS-01-WDW, cantitatea de 6158 pachete de țigări de contrabandă, pentru a se sustrage de la răspunderea penală pentru această infracțiune, deși i s-a comunicat inculpatei de către comisarul șef de poliție Mureșan Ioan Olimpiu și agentul șef principal de poliție Terheș Florin Călin, aflați în exercițiul atribuțiilor de serviciu ce implică exercițiul autorității de stat, că urma a fi condusă la IPJ Sălaj, pentru efectuarea de cercetări, autoturismul urmând a fi condus de către un ofițer de poliție, a pus în mișcare autoturismul, care avea ambele portiere din față deschise, apoi a demarat, agentul șef principal de poliție Terheș Florin Călin fiind prins de corpul inculpatei Pop Maria, iar comisarul șef de poliție Mureșan Ioan Olimpiu fiind prins de portiera dreapta față, pentru a urca în autoturism, și s-a deplasat cu viteză, cei doi polițiști fiind târâți de autoturism, ulterior căzând pe carosabil, autoturismul condus de inculpată trecând cu roata din partea stângă spate peste piciorul agentului șef principal de poliție Terheș Florin Călin, care a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale

 Prejudiciul cauzat bugetului de stat de către inculpata Pop Maria, care a  deținut și a transportat, pe raza județului Sălaj, cantitatea de 6158 pachete de țigări, care trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea proveneau din contrabandă, a fost în valoare de 70.089 lei.

 

  În dosarul nr. 71/P/2015, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj întocmit la data de 31.10.2016, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Berinde Grigore, primar al Comunei Someș Odorhei, sub aspectul comiterii infracțiunilor de fals intelectual și abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție (două infracțiuni), prev. de art. 321 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.p., art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rep. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.p., art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rep. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.

          În sarcina acestuia s-a reținut faptul că în calitate de primar al Comunei Someș Odorhei, a semnat la data de 06.09.2012 un acord încheiat cu SC Trans Bitum SRL Ip, prin care se atesta în mod nereal împrejurarea că UATC Someș Odorhei datora cu titlu de arierat suma de 983.415 lei către SC Trans Bitum SRL Ip, acordul fiind depus la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj alături de alte înscrisuri pentru a obține repartizarea acestei sume, conform OG nr. 13/2012.

 De asemenea, s-a reținut în sarcina aceluiași inculpat faptul că în calitate de primar al Comunei Someș Odorhei, în baza înscrisurilor depuse la AJFP Sălaj, în care a inserat, în mod nereal, existența unor arierate, a obținut cu încălcarea dispozițiilor OG 13/2012, suma de 592.246,26 lei care a fost virată de UATC Someș Odorhei, din dispoziția sa, către SC Trans Bitum SRL Ip, la data de 14.09.2012, prin aceasta cauzându-se o pagubă A.N.A.F în cuantum de 592.246,26 lei (prejudiciu nerecuperat) și obținându-se un folos necuvenit pentru SC Trans Bitum SRL Ip în cuantumul menționat.     

Totodată, inculpatul Berinde Grigore a semnat două centralizatoare a situațiilor de plată din data de 18.12.2013, atestând în mod nereal că s-au efectuat toate lucrările la strada “Din Corni” din localitatea Inău, în condițiile în care o parte din lucrări în valoare de 11.165,74 lei nu fuseseră realizate, prin aceasta cauzându-se o pagubă U.A.T.C. Someș Odorhei în cuantum de 11.165,74 lei (prejudiciu recuperat) și obținându-se un folos necuvenit pentru SC Trans Bitum SRL Ip în acest cuantum.

Prin același rechizitoriu, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Bara Radu Liviu sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rep. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.p.

In sarcina acestui inculpate s-a reținut faptul că, în calitate de diriginte de șantier pentru lucrările efectuate de SC Trans Bitum SRL Ip în beneficiul Comunei Someș Odorhei, a semnat două centralizatoare a situațiilor de plată din data de 18.12.2013, atestând în mod nereal că s-au efectuat toate lucrările la strada “Din Corni” din localitatea Inău, în condițiile în ciuda faptului că o parte din lucrări în valoare de 11.165,74 lei nu fuseseră realizate, facilitând prin acțiunea sa decontarea nelegală a sumei facturate, prin aceasta cauzându-se o pagubă U.A.T.C. Someș Odorhei în cuantum de 11.165,74 lei (prejudiciu recuperat) și obținându-se un folos necuvenit pentru SC Trans Bitum SRL Ip în acest cuantum.

 

           Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău

           În dosarul nr. 2378/P/2014, prin rechizitoriul din data de 11.03.2016, inculpatul Martin Mircea a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. (32 de acte materiale), constând  în aceea că, având calitatea de funcționar public în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj, în perioada 2010-2012, în exercitarea atribuțiilor de serviciu a încheiat și a ordonanțat plata primelor de asigurare aferente pentru 32 de polițe de asigurare, încheiate la Societatea de Asigurare Reasigurare Astra S.A., obținând astfel încasarea de către societatea SC Mirvalmar SRL, deținută de soția și socrul său, a sumei de 11.423,39 lei;

 

 Raportul dintre Parchet și celelalte instituții și organisme, precum și cu societatea civilă, s-au derulat în anul 2016 cu respectarea competențelor, în condițiile legii.

 Derularea relației cu mas-media a avut ca fundament principiul asigurării unei comunicări publice predictibile, unitare și coerente, prin intermediul presei, pentru a ușura accesul publicului la informații.

           Obiectivele vizate a fi îndeplinite au luat în considerare facilitarea informării opiniei publice cu respectarea de către părțile implicate a drepturilor privind protecția vieții private și de familie, prezumția de nevinovăție, imparțialitatea actului de justiție, asigurarea transparenței în comunicarea publică, fără a fi încălcate normele procedurale și drepturile celor implicați.

 

                                             Purtător de cuvânt

                                                 Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj