MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

    TRIBUNALUL SĂLAJ                                                                                  

OPERATOR DE DATE -4848                                                                  18.04.2016

Nr.  630 /VI/1/2016

A N U N Ț

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj organizează concurs pentru ocuparea unui post de conducător auto (șofer) la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou.

Concursul va avea loc  în data de 9 mai 2016, ora 10,00, la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj .

La concurs poate participa persoana care îndeplinește următoarele condiții:

1. are cetățenia româna, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu ;

2.  nu are antecedente penale, cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

3. cunoaște limba română;

4. este apt din punct de vedere medical pentru  exercitarea funcției ;

5. are  cel puțin studii medii (bacalaureat);

6. posedă permis de conducere categoriile “B”, “BE”, “C”, “CE”, după caz(nu cumulativ).

Cererile pentru înscriere la concurs se depun cu cel puțin 10 zile înainte de data concursului, adică până la data de 29.04.2016, ora 16,00,  la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj.

La cererea de înscriere se vor anexa următoarele acte :

a)     carte de identitate,(în copie)

b)    certificate de naștere și după caz certificate de căsătorie, (în copie)

c)      diploma de bacalaureat, (în copie)

d)     certificatul de cazier judiciar ,

e)     certificatul  de cazier fiscal,

f)      certificatul de  cazier rutier,

g)     curriculum vitae,

h)    adeverință medicală din care rezultă este apt pentru exercitarea profesiei;

i)       două fotografii color, cu dimensiuni 2/3 cm,

j)       recomandare de la ultimul loc de muncă(dacă este cazul), privind profilul profesional și moral,

k)    copie a permisului de conducere,

l)       chitanța de plată a taxei de înscriere.

 

Pentru înscriere la concurs candidații vor plăti o taxă de 50 lei la casieria Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.

Concursul constă în susținerea unei probe practice – conducerea unui autoturism în traseu.

-         Prezentul anunț este publicat pe pagina de internet  a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj –http:pca_cluj.mpublic.ro, pagina de internet a Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj : http://ptsalaj.mpublic.ro/, în ziarul local Graiul Sălajului și pe pagina de internet a Școlii Naționale de Grefieri-

www.grefieri.ro.  și la sediile  Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj și Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou.

-         Relații suplimentare la telefon :0260/613315.

 

SECRETARIATUL CONCURSULUI